Odborná literatura

V odborné literatuře nás zajímají díla především z různých humanitních či sociálních věd, a to jak současná, tak i prověřená stářím. Vítáme ale i nejrůznější příspěvky k velmi aktuálním tématům z různých vědních perspektiv.

„V rámci odborné literatury plánujeme v blízké době vydat původní studie českých autorů především z oblasti filosofie a intelektuální historie, a to jak přímo ve vztahu k Českým zemím, tak i k obecnějšímu evropskému kontextu.“

Zpět do obchodu